Sadaļas
 
 Meklēt
  
   Sākums >
 
Aktualitātes
MUZEJA NAKTS "No putekļiem ārā no dūmiem"
05.05.2022
Maģiskā nakts muzejā ir klāt... 14.maijā Doku Ata muzejā no plkst. 19:00 - 24:00 muzejs atdzīvosies un darbosies pārsteidzot un iesaistot apmeklētājus. Atbrauc ciemos - esi gaidīts! ... Lasīt tālāk>>>
Informācija par zemes nomas izsoli nekustamajam īpašumam "Bez adreses", Dzelzavas pag.
11.03.2022
Madonas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala nekustamajā īpašumā “Bez adreses”, kadastra numurs 7050 001 0096, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 70500010096, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsole Madonas novada pašvaldība... Lasīt tālāk>>>
"Tik dēļ jums daiļās dāmas"
23.02.2022
Šajā dienā, īpašajā, Visi ziedi, smaida Jums! Lai skumjas Jūs nezinat, Pat mazos ēnu mākoņus. Lai vienmēr acis spīdētu, Un smaids no lūpām nepazūd. Sveicam Sieviešu dienā!— ... Lasīt tālāk>>>
 
Arhīvs
BALLĪTE ar grupu ROLISE
16.02.2018
... Lasīt tālāk>>>
KONCERTS Ziemassvētku noskaņās
16.12.2017
23. decembrī plkst.18 visi laipni aicināti uz Ziemassvētku koncertu "Priecīgus svētkus!". Savas skaistākās Ziemassvētku dziesmas izdziedās ansambļi "RONDO" un "VARIANTS". Muzicēs Didzis Kalniņš (klavieres), Paula Silava (flauta), Linda Šņepste (vijole), Valters Sipāns (mežrags), Ilze Drozdova (kontrabass), Paula Kļaviņa... Lasīt tālāk>>>
Solistu apvienības JUBILĀRI koncerts Latvijas dzimšanas dienā.
10.11.2017
18.novembrī plkst.15 Dzelzavas kultūras namā koncertēs solistu apvienība „JUBILĀRI” - Andris Baltacis, Andris Eriņš, Gints Ločmelis un Aldis Kise. Koncertu Dzelzavas pagasta pārvalde dāvina dzelzaviešiem Latvijas dzimšanas dienā. Pirms koncerta- pagasta pārvaldes vadītāja svētku uzruna un pārvaldes apbalvojumu pasniegšana. ... Lasīt tālāk>>>
 
Teritoriālplānojums
Madonas rajona Dzelzavas pagasta TERITORIJAS PLĀNOJUMS (turpinājums)
22.09.2008
Dzelzavas pagasta teritorija, aizsargjoslas, infrastruktūra.... Lasīt tālāk>>>
Madonas rajona Dzelzavas pagasta TERITORIJAS PLĀNOJUMS (turpinājums)
22.09.2008
DZELZAVAS PAGASTA TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI 2008. – 2020. gads ... Lasīt tālāk>>>
Madonas rajona Dzelzavas pagasta TERITORIJAS PLĀNOJUMS
22.09.2008
Dzelzavas pagasta teritorijas plānojums ir tiesiskais pamats lēmumu pieņemšanai par pagasta teritorijas izmantošanu. Teritorijas plānojums nosaka Dzelzavas pagasta administratīvās teritorijas pašreizējo un plānoto (atļauto) zemes izmantošanu un šīs izmantošanas ierobežojumus ar ilgtermiņa perspektīvu... Lasīt tālāk>>>
 
Bibliotēkas
Dzelzavas 2. bibliotēka
29.04.2020
Dzelzavas 2. bibliotēka Dzelzavas pagasta 2. bibliotēka Vadītāja Viola StrodeTālrunis: +371 64829141; +37128649243e-pasts:dzelzavas2biblioteka@madona.lvAdrese: Bērzu 13a – 20, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads  Bibliotēkas darba laiks: Pirmdiena- Brīvs Otrdiena – 8.00 - 12.00; 13.00 - 16.30 Trešdiena... Lasīt tālāk>>>
Dzelzavas 1. bibliotēka
24.04.2020
Dzelzavas pagasta 1. bibliotēka Vadītāja Vineta TruhanovaTālrunis: +371 64829047; +371 28662452e-pasts:dzelzavas1biblioteka@madona.lvMājas lapa: http://dzelzbibl.euAdrese: „Jaunliepiņas”, Dzelzava, Madonas novads, LV 4873  Bibliotēkas darba laiks: otrdien 9:00 – 17:00 trešdien 9:00 – 17:00... Lasīt tālāk>>>
 
Publiskie iepirkumi
Par pārtikas produktu iepirkuma cenām
22.08.2013
... Lasīt tālāk>>>
 
Noderīga informācija
AS Madonas Ūdens paziņojums
24.10.2018
AS “Madonas ūdens” atkārtoti piedāvā iespēju ziemas sezonas laikā to privātmāju īpašniekiem, kuri šajā periodā neizmantos ūdeni, noņemt ūdens patēriņa skaitītājus, pieņemt glabāšanā un līdz ar siltā laika iestāšanos uzlikt atpakaļ. Tas paredzēts, lai pasargātu skaitītājus no sasalšanas un iespējamas ūdens... Lasīt tālāk>>>
BRĪVPRĀTĪGO DARBS
14.03.2014
Madonas novada brīvprātīgo darbs Brīvprātīgo darbs ir laika un prasmju ziedojums sabiedriski lietderīgiem mērķiem. Brīvprātīgo darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji, pēc savas brīvas gribas, bez finansiālās ieinteresētības,iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu unapkārtējo... Lasīt tālāk>>>
Kārtība Elzas un Arvīda Lazdupa vārdā nosauktās stipendijas piešķiršanai
22.08.2013
Kārtība Elzas un Arvīda Lazdupa vārdā nosauktās stipendijas piešķiršanai Nr. 4-2013/RTUAF-218   Nodibinājums „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” balstoties uz Arvīda Lazdupa testamentu, saskaņā ar kuru novēlēti 16 700 LVL Elzas un Arvīda Lazdupa vārdā nosauktajam stipendiju fondam pie Rīgas Tehniskās... Lasīt tālāk>>>
 
Izglītība
Dzelzavas internātpamatskola
12.11.2012
Skola dibināta 1965.gadā. Dzelzavas internātpamatskolā tiek realizētas speciālās pamatizglītības programmas (kodi 21015811 un 21015911) un profesionālās pamatizglītības programmas (kodi 2281102 un 2254304). Skolā mācās bērni no 1. - 9. klasei. Pēc 9. klases beigšanas skolēniem ir iespēja izvēlēties vienu no trīsgadīgajām... Lasīt tālāk>>>
Pirmsskolas izglītības iestāde
24.04.2020
DZELZAVAS PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “RŪĶIS” Mazliet no vēstures. Dzelzavas pagasta bērnudārzs darbojas kopš 1964.gada 21.marta. Bērnudārzs uzcelts Cesvaines kūdras fabrikas strādnieku bērniem un tiek nosaukts kā Cesvaines kūdras fabrikas bērnudārzs. Bērnudārzā tiek atvērtas 2 jaukta vecuma grupas – siles... Lasīt tālāk>>>
Dzelzavas pamatskola
04.06.2007
Ja brauciet pa šoseju Madona - Gulbene no Madonas puses, pie ceļa zīmes “Dzelzava” griezieties pa labi. Tad simtgadīgu ozolu alejas galā, kur izšķiras divi ceļi: pa labi – Lubāna, pa kreisi – Gulbene, skursteņus debesīs slējusi, lepni stāv Dzelzavas pils. Nē, tur nestaigā dāmas ar stīpotām... Lasīt tālāk>>>
 
Tradīcijas
Pirmo reizi- muzeja nakts MUCENIEKOS
12.05.2015
2015.gada 16. MAIJĀ uz Muzeju nakti pirmo reizi aicināja latviešu literatūras celmlauža, pirmā bērnības atmiņu tēlojuma autora Doku Ata muzejs „Mucenieki”, kas atrodas Dzelzavas pagastā, Madonas- Gulbenes šosejas malā, netālu no Madonas un Gulbenes novadu robežas. Muzeja naktī bija iespēja skatīt Doku Ata muzeja ekspozīciju,... Lasīt tālāk>>>
Dziesmu un Deju svētku karoga pacelšana Dzelzavā
03.07.2013
2013. gada XXV Dziesmu un XV Deju svētkus vienojošie vārdi - GAISMA LĪGO LATVIJĀ!  30. jūnijā 13.18. kad saule virs Dzelzavas atradās zenītā, tika svinīgi pacelts mūsu pagasta Dziesmu un Deju svētku karogs, uz kura redzams JDK „Zīļuki” iedziedātais svētku logo- „Dziesma Dzelzavai”. Lai gaisma līgo Dzelzavā! Dzelzavas... Lasīt tālāk>>>
DZELZAVĀ DZIED!!!
20.05.2013
4. MAIJĀ Dzelzavas pamatskolas zālē izskanēja piektais muzikālais sarīkojums "Dzelzavā dzied!" Kā vienmēr, pasākums bija kupli apmeklēts, zālē valdīja sirsnīga, pozitīva gaisotne. Pamatskolas zālīte bija pārtapusi par īstu koncertskatuvi. Bažas bija veltīgas- skanēja labi, vietas pietika visiem. Un, kā uzsvēra pasākuma... Lasīt tālāk>>>
 
Pagasta pārvalde
Pašvaldības iestādes
21.01.2022
Dzelzavas pamatskola Adrese: Dzelzavas pils, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873 Tālrunis: +371 64852087; +371 26130697 E-pasts: dzelzsk@madona.lv Indra Zukure Pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķis" Adrese: Bērzu iela 25, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, LV-4873 Tālrunis: +371 64829099; +371 29411842 E-pasts:... Lasīt tālāk>>>
Pagasta pārvalde
21.01.2022
Latvijas Republika Madonas novada pašvaldības Dzelzavas pagasta pārvalde Reģ. Nr.90012689026 Kļavu iela 4, Dzelzava, Dzelzavas pagasts Madonas novads, LV-4873 Internetā: www.dzelzava.lv E-pasts: dzelzava@madona.lv Tālrunis: +37164852057;      Pagasta pārvaldes vadītājs Sandis Kalniņš +371 28308227 sandis.kalnins@madona.lv Lietvede... Lasīt tālāk>>>
 
Saistošie noteikumi
Grozījumi saistošajos noteikumos
07.05.2009
“Grozījumi Dzelzavas pagasta padomes 2005.gada 12.oktobra Saistošajos noteikumos Nr.6/2005 “Par sociālajiem pabalstiem Dzelzavas pagastā” (protokols Nr.11, 6.§). ... Lasīt tālāk>>>
Grozījumi saistošajos noteikumos
02.07.2007
Grozījumi Dzelzavas pagasta padomes saistošajos noteikumos "Par sociālajiem pabalstiem"... Lasīt tālāk>>>
Par pašvaldības nodevām
10.06.2007
Par pašvaldības nodevām Dzelzavas pagastā... Lasīt tālāk>>>
 
Vēsture
Dzelzavas bibliotēkas vēsture
05.07.2007
Par Dzelzavas bibliotēkas dibināšanas gadu uzskatāms 1901. gads un vēsturiskais dibinātājs ir Dzelzavas pagasta bibliotēkas biedrība.... Lasīt tālāk>>>
No senākiem laikiem
10.06.2007
Dzelzavas teritorijas senākā vēsture, Dzelzavas muižas.... Lasīt tālāk>>>
Manas mājas
24.05.2007
Kāpēc "Dzelzava"?... Lasīt tālāk>>>
 
Par mums
Liedes upe.
19.08.2008
Teika stāsta, ka agrāk Liedes upes neesot bijis, bet tur, kur tā tagad sākas, esot atradies neliels purviņš.Purviņā dzīvojis velns. Arī odu vēl tajos laikos purvos nav bijis. ... Lasīt tālāk>>>
Dzelzavas pagasta apraksts.
12.07.2017
Teritorija: 123 km2 5552,9 ha, jeb 45,2% pagasta teritorijas aizņem meži; 5257,6 ha, jeb 42,8% lauksaimniecībā izmantojamā zeme; 272,06 ha – purvi; ... Lasīt tālāk>>>
Līnijdeju grupa
05.07.2007
2007. gada rudenī līnijdeju grupa "SILVER STEP" uzsāks savu 6.dejošanas sezonu.... Lasīt tālāk>>>
 
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |