Sadaļas
 
 Meklēt
  
 
  
Grozījumi saistošajos noteikumos
07.05.2009

“Grozījumi Dzelzavas pagasta padomes
2005.gada 12.oktobra Saistošajos noteikumos Nr.6/2005
“Par sociālajiem pabalstiem Dzelzavas pagastā”
(protokols Nr.11, 6.§).

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 16.punktu,
likumu “Par sociālo drošību”,
2005.gada 15.novembra MK noteikumiem Nr.857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās ”,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu,
2003.gada 9.decembra MK noteikumiem Nr.693 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai”,
2003.gada 25.februāra MK noteikumiem Nr.96 “Kārtība, kādā piešķirams, aprēķināms un izmaksājams pabalsts
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai”.

Pilnu saistošo noteikumu grozījumu tekstu skatīt pievienotajā failā.

Pielikums:

<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 382 ar 8 


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

Grozījumi saistošajos noteikumosPar pašvaldības nodevāmPar dzīvokļu pārplānošanu un renovācijuPar sabiedrisko kārtību Suņu turēšanas noteikumiGrozījumi saistošajos noteikumos
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |