Sadaļas
 
 Meklēt
  
 
  
Madonas rajona Dzelzavas pagasta TERITORIJAS PLĀNOJUMS
22.09.2008

Dzelzavas pagasta teritorijas plānojums ir tiesiskais pamats lēmumu pieņemšanai par
pagasta teritorijas izmantošanu. Teritorijas plānojums nosaka Dzelzavas pagasta
administratīvās teritorijas pašreizējo un plānoto (atļauto) zemes izmantošanu un šīs
izmantošanas ierobežojumus ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem.Teritorijas plānojums izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „ Teritorijas
plānošanas likums” (22.05.2002.) un Ministru Kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās
pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”(10.10.2004.), kā arī pamatojoties uz:
1. Dzelzavas pagasta padomes 2004.gada 10.novembrī protokola nr.13 „ Par Teritorijas
plānojuma izstrādi”,
2. Madonas rajona Indrānu pagasta padomes nosacījumiem (27.12.2005.nr.1-10/564),
3. Madonas reģionālās vides pārvaldes nosacījumiem (13.12.2005. nr.6.5.-27/3065)
4. VAS „ Latvijas dzelzceļa” nosacījumiem (13.12.2005. nr.D1-4/898)
5. LR Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas nosacījumiem (15.12.2005.
Nr.07-06/3348,
6. LR Madonas rajona padomes nosacījumiem (15.12.2005. nr.556/2-5/966,
7. VAS „ Latvijas valsts ceļi” nosacījumiem (19.12.2005. nr.4.5.7.-99),
8. Valsts aģentūras Sabiedrības veselības nosacījumiem (19.12.2005. nr.11/2941,
9. Lauku atbalsta dienesta Aiviekstes meliorācijas sistēmu valsts pārvaldes nosacījumus
(19.12.2005. nr.1/11-1047),
10. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Madonas brigādes nosacījumi
(22.12.2005. nr.233),
11. Madonas rajona Sarkaņu pagasta nosacījumiem (23.12.2005. nr.1-19/584)
12. VA „ Sabiedrības veselības aģentūra „ Gulbenes filiāles nosacījumiem (30.12.2005.
nr.439)
13. Gulbenes rajona Līgo pagasta nosacījumiem (02.01.2006. nr.2/3 -8)
14. Gulbenes rajona Tirzas pagasta nosacījumiem (15.12.2005. nr.797
),
15. SIA „ Lattelekom” nosacījumiem (03.01.2006. nr.29-2/5,
16. A/S „ Latvijas valsts meži” nosacījumiem (13.01.2006. nr.11.1.-1.1/15001/06/58),
17. Vidzemes attīstības aģentūras nosacījumiem (23.01.2006.nr.1-10/69H),
18. Madonas rajona Cesvaine ar lauku teritorija nosacījumiem (20.01.2006. nr.1-63/106),
. Teritorijas plānojuma izstrādāšanas process notika, balstoties uz ekspertu
priekšlikumiem (Rēzeknes augstskolas Ekonomikas fakultātes prof.dr.sc.ing.
I.Silineviča), tos izdiskutējot pagasta izveidotajā plāna izstrādāšanas darba grupā.
Darba grupas locekļi: Astrīda Plotka , Ramona Plotka (Dzelzavas pagasta plānotāja),
Plāna izstrādes gaitā izstrādājot apbūves noteikumus, tika pieaicināta konsultante
Madonas rajona arhitekte Idresala.
Dzelzavas pagasta teritorijas plānojums sastāv no:
1. Paskaidrojuma raksta,
2. Grafiskās daļas,
3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem,
4. Pārskata par vietējās pašvaldības Teritorijas plānojuma izstrādi .
Dzelzavas pagasta teritorijas plānojums un Dzelzavas pagasta apbūves noteikumi tiek
apstiprināti kā saistošie noteikumi.
Pievienotajā failā- Dzelzavas pagasta teritorijas plānojuma PASKAIDROJUMA RAKSTS.

Pielikums:

<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 295 ar 0 


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

Madonas rajona Dzelzavas pagasta TERITORIJAS PLĀNOJUMS (turpinājums) Madonas rajona Dzelzavas pagasta TERITORIJAS PLĀNOJUMS (turpinājums) Informācija par zemes nomas izsoli nekustamajam īpašumam "Bez adreses", Dzelzavas pag.Dzelzavas pagasta atklātais čempionāts 64 lauciņu dambretē
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |