Sadaļas
 Meklēt
  
 
  
Pirmsskolas izglītības iestāde
13.11.2007

Pirmsskolas izglītības iestādē tiek īstenota vispārizglītojošā pirmsskolas izglītības programma, kuras mērķis ir nodrošināt bērnu kvalitatīvu sagatavošanu pamatizglītības apguvei.
Pašlaik iestādē strādā 13 darbinieki, no tiem 5 pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību.
Vidēji iestādi katru gadu ir apmeklē apmēram 40 – 45 bērni. Bērniem tiek nodrošināta arī koriģējošā vingrošana.

Miķeļdiena- sācies lielais tirgus!

Nedaudz vēsturisks atskats:
Dzelzavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķis „ ir atvērta 1964. gada 21. martā kā bērnudārzs Cesvaines kūdras fabrikas strādnieku bērniem. Bērnudārzā darbojas 2 jaukta vecuma grupas – siles grupa un dārza grupa ar 50 bērniem un 16 cilvēku personālu. 90. gadu sākumā , sākoties politiskajām pārmaiņām mūsu valstī, izmainās daudzu bērnudārzu liktenis. Likvidācijas process skar arī mūsu bērnudārzu, ttomēr Cesvaines k./f. bērnudārzā paliek
1 grupiņa ,kura darbojas kā rotaļgrupa.
Pateicoties Dzelzavas pagasta padomei, bērnudārza atdzimšana notiek 1995. gada 15. novembrī un turpmāk to sauc- Dzelzavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķis „.
Iestādē darbojas 4 grupas:
• „Ezīši „ – bērni vecumā no 2 līdz 4 gadiem;
• „Kāpēcīši „ – bērni vecumā no 5 līdz 7 gadiem;
• 2 grupas - 5 – 6 gadīgo bērnu sagatavošana skolai.

Mūsu iestādē katru gadu tiek svinēti latviešu tautas svētki un gadskārtu ieražu svētki. Latviešu tradīcijām atbilstoši svinam Miķeļdienu : notiek lielais tirgus, un uz kuru tiek aicināti pirktgribētāji no visa pagasta. Tiek svinēti Ziemassvētki, Meteņi, Lieldienas.
Īpaši jauki un silti tradicionāli svētki katru rudeni ir bērnu vecmāmiņām un vectētiņiem.
Interesanti ir dažādi tematiskie svētki – Cepuru balle,Dzejas dienas kopā ar Pepiju, Jautrās pidžamas, Neparasto briļļainīšu salidojums, Ziedu balle, Darām, ko varam u.c..
Arī pasākumi, kuros bērni ir kopā ar saviem vecākiem, ir aizraujoši un brīnumu pilni, it īpaši „ Ģimenes dienā”. Pavasaros un rudeņos aizraujoši ir pārgājieni uz Kujas upi, uz „Pārsila” mežu un „Skudru” kalnu.
Apmeklējam dažādas izstādes rajonā, iespēju robežās braucam nelielās mācību ekskursijās. Aktīvi piedalāmies visos rajona organizētajos pasākumos un Dzelzavas pagasta kultūras dzīvē.

Mūsu adrese: PII „Rūķis „
Aizpurve Bērzu iela – 25;
Dzelzavas pagasts
Madonas novads
Tālr. 648 29099
LV - 4828

Darbs dara darītāju.


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 157 ar 7 


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

Dzelzavas internātpamatskolaDzelzavas pamatskolaPieaugušo izglītības projekta „Trīspusēji izdevīgas un nozīmīgas sadarbības veidošana skolā” realizācija Dzelzavas pamatskolā
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |