Sadaļas
 
 Meklēt
  
 
  
Dzelzavas pamatskola
04.06.2007

Skolas saime.

Ja brauciet pa šoseju Madona - Gulbene no Madonas puses, pie ceļa zīmes “Dzelzava” griezieties pa labi. Tad simtgadīgu ozolu alejas galā, kur izšķiras divi ceļi: pa labi – Lubāna, pa kreisi – Gulbene, skursteņus debesīs slējusi, lepni stāv Dzelzavas pils. Nē, tur nestaigā dāmas ar stīpotām kleitām un kungi melnās frakās, drīzāk jau jaunieši džinsu jakās, jo tā ir Dzelzavas pamatskola.

Skolas sakopšanas talka.

Dzelzavas skola...
1873.gads- pabeigta pirmā skolas ēka „Akācijās”.
1940.gads- skola pārceļas uz Dzelzavas pili.
Republikas nozīmes arhitektūras piemineklis.


Skola piedāvā:

·Licenzētu vispārējo pamatizglītības programmu (programmas kods 21011111)

·Izmantot datorklasi ar interneta pieslēgumu

·Plašu bibliotēku

·„Rūķa taku” izklaides brīžiem

·Viesnīcas istabu tūristiem


Skolēni:

*Aktīvi darbojas skolēnu pašpārvaldē

*Veiksmīgi piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos

*Katram sava gaismiņa, katram savs sakāmais

*Vēlas sadzirdēt, ieraudzīt, uzzināt un saprast

*Aiziet ar bagātu zināšanu „krātuvi” un iztur konkurenci


Pedagogi:

·Skaitā 16, visi ar augstāko pedagoģisko izglītību, 3 ar maģistra grādu pedagoģijā,
6 šīs skolas absolventi, ikdienā izpalīdz 7 tehniskie darbinieki

·Prot uzklausīt, pastāstīt, saprast un palīdzēt

·Ir radoši darbaholiķi

·Atrod laiku teātra izrāžu, koncertu apmeklēšanai un „relakstūrēm” iepazīstot LatvijuSkolā nostiprinājušās vairākas tradīcijas:

·Zinību diena; ·3 adaptācijas dienas; ·Skolotāju diena; ·Miķeļdienas tirgus; ·„Ak, eglīte...”; ·Lāčplēša dienai veltītās sporta sacensības; ·Dzejas diena; ·Mākslas diena; ·Popiela; ·Mātes dienas koncerts; ·Mācību priekšmetu erudītu konkursi; ·Latvijas piemiņas un atceres dienu pasākumi; . Lāpu gājiens uz pieminekli „Par Tēvu zemi kritušiem”; . Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas sarīkojumi; ·Radošu darbu un projektu nedēļa; ·„Ēnu” diena 8. klases skolēniem; ·Sadarbība ar Doku Ata muzeju; ·Pēdējais zvans 9.klases skolēniem; ·Izlaidums.

Skolēniem ir iespēja darboties: ·Mūzikas pulciņā; ·Deju kolektīvā „Zīļuki”; ·Vokālajā ansamblī; ·Novadpētniecības- tūrisma pulciņā; ·Žurnālistikas pulciņā; ·Rokdarbu- floristikas pulciņā; ·Keramikas pulciņā; ·Sporta pulciņā; ·Vizuālās mākslas pulciņā; ·1. - 4. klases skolēniem muzicēt skolas korī; ·Fakultatīvajās nodarbībās;

Sadarbības partneri:

*Pašvaldība: Doku Ata naudas prēmijas trijās pakāpēs; grāmatu balvas; balvas skolas nekavētājiem; mācību ekskursijas.

*Skolēnu vecāki: Atvērto durvju dienas; izglītojošas pēcpusdienas; vecāku atpūtas vakars; vecvecāku pēcpusdiena; sporta aktivitātes; skolas apkārtnes sakopšanas talkas; ekskursijas un pārgājieni.

Nozīmīgākie projekti: ·Skolas pašpārvaldes veidotā avīze „Zīlēns”; ·„Bērniem draudzīga skola” ; ·Spēļu un rotaļu laukuma izveidošana; ·Skolu piena programma; ·Skolas jubileju atzīmēšana.

Mantojums:

·Doku Atis (1861.-1903.) „Muceniekos”. Skolotājs, dzejnieks un rakstnieks, pirmā bērnības atmiņu stāsta latviešu literatūrā „Mans dzīves rīts” autors;

·Rūdolfs Kreicums- aktieris; ·Ārijs Skride- gleznotājs;

·Kārlis Pamše- aktieris, režisors;

·Jānis Imants Gaidis Reitmanis- latviešu grāmatu izdevējs Dānijā;

·Andrejs Skaģers- ārsts;

·Līga Klusa- māksliniece, dzejniece.


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 167 ar  


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

Dzelzavas internātpamatskolaPirmsskolas izglītības iestāde Informācija par zemes nomas izsoli nekustamajam īpašumam "Bez adreses", Dzelzavas pag.Dzelzavas pagasta atklātais čempionāts 64 lauciņu dambretē
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |