Sadaļas
 
 Meklēt
  
 
  
Kārtība Elzas un Arvīda Lazdupa vārdā nosauktās stipendijas piešķiršanai
22.08.2013

Kārtība Elzas un Arvīda Lazdupa vārdā nosauktās stipendijas piešķiršanai

Nr. 4-2013/RTUAF-218

 

Nodibinājums „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” balstoties uz Arvīda Lazdupa testamentu, saskaņā ar kuru novēlēti 16 700 LVL Elzas un Arvīda Lazdupa vārdā nosauktajam stipendiju fondam pie Rīgas Tehniskās universitātes, ar nosacījumu, ka izmantojami tikai fonda augļi (procenti) katru gadu pārskaitot stipendijas diviem labākajiem skolēniem ar vidusskolas vai arodskolas izglītību no Dzelzavas pagasta, kas mācās Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātē (RTU TMF) vai Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU).

Arvīds Lazdups (05.02.1908. – 07.12.1996.) dzimis Madonas rajona Dzelzavas pagasta lauku mājās „Klajotnes”. 23 gadu vecumā viņš iegūst šofera atļauju automašīnas vadīšanai, bet septiņus gadus vēlāk nokārto Latvijas zemes ceļu šofera pārbaudījumus, lai vadītu pasažieru un preču autobusus. 1943.gadā 31.jūlijā apprecas ar Elzu Rogainis, bet gadu vēlāk, kara frontei tuvojoties, atstāj Dzelzavu un pārceļas uz Rīgu. 1944.gadā atstāj Latviju un dodas uz Vāciju. 1949.gadā Vācijā iztur auto mehānikas pārbaudījumu un uzsāk darbu Amerikāņu armijas smago mašīnu labošanas firmā Štutgartē, kur vēlāk kļūst par nodaļas vadītāju un nostrādā līdz pensijai. Arvīds un Elza Lazdupi ilgus gadus dzīvoja ļoti taupīgi, mazā dzīvoklītī Štutgartē. Viņu lielākais sapnis bija atgriezties Latvijā un uzcelt māju, ko Arvīds arī izdarīja pēc Elzas nāves, kā arī novēlēt savus ietaupījumus stipendijas fondam, kas atbalstītu Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes studējošos, kuri nāk no Dzelzavas pagasta. Elzas un Arvīda Lazdupu sapnis piepildījās.

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Stipendiju konkursā var pieteikties tie RTU TMF un LLU studenti, kuri dzimuši un auguši Dzelzavas pagastā.

 1.2. Konkursa kārtībā tiks piešķirtas 2 stipendijas studentiem (viena RTU TMF un viena LLU studentam), katra 70 LVL vērtībā laika posmam no 2013. gada septembra līdz 2014. gada jūnijam, kopā 10 mēnešus.

1.3. Konkursā var piedalīties arī iepriekšējo gados Elzas un Arvīda Lazdupu vārdā nosaukto stipendiju ieguvušie studenti.

1.4. Priekšroka, izskatot konkursa pretendentus, tiek dota studentiem, kuri iepriekš nav saņēmuši Elzas un Arvīda Lazdupu vārdā nosaukto stipendiju un studentiem, kuri studē universitāšu pirmajos kursos.

2. Pretendentiem jāiesniedz:

2.1. Pieteikuma anketa saskaņā ar Pielikumu Nr. 1.

2.2. Sekmes apliecinošu dokumentu kopijas:

2.2.1. bakalaura 1. kursa studentiem – apstiprinātas vidējās izglītības atestāta un centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas;

2.2.2. vēlāko kursa studentiem – augstskolas apstiprināts iepriekšējā sesijā iegūto vērtējumu apliecinošs dokuments.

2.3. Madonas novada pašvaldības Dzelzavas pagasta pārvaldes ieteikums (ja stipendijai students piesakās pirmo reizi).

3. Pretendentiem 2. punktā minētie dokumenti jāiesniedz stipendijas konkursa izvērtēšanas komisijai Rīgā, Kaļķu ielā 1, 422. kabinetā vai Jelgavā, Lielā ielā 2, 178. telpā līdz 2013. gada 27. septembrim, ievietojot dokumentus slēgtā, aizlīmētā aploksnē ar norādi „Elzas un Arvīda Lazdupa vārdā nosauktās stipendiju konkursam” vai nosūtot uz e-pastu fonds@rtu.lv.

 4. Kritēriji pretendentu vērtēšanai:

4.1. Sekmes iepriekšējā studiju vai mācību periodā.

5. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija:

5.1. Komisijas priekšsēdētājs Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonda pārstāvis, I. Meirovics

5.2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību prorektors, A. Mugurēvičs

5.3. Komisijas loceklis Madonas novada pašvaldības Dzelzavas pagasta pārvaldes pārstāvis

6. Citi noteikumi.

6.1. Ne retāk kā reizi semestrī tiek pārbaudītas stipendiātu sekmes studijās. Balstoties uz stipendiāta sekmju rezultātiem, tiks izvērtēts, vai stipendiāts ir tiesīgs arī turpmāk saņemt stipendiju. Ja sekmju rezultāti nav apmierinoši, tad stipendijas piešķīrums stipendiātam tiek automātiski atcelts un stipendijas izmaksa tiek nekavējoties un neatgriezeniski pārtraukta. Tādā gadījumā stipendijas tiek piešķirta nākamajam stipendijas konkursa pretendentam ranga kārtībā.

6.2. Kārtība stipendijas piešķiršanai izdota saskaņā ar nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” nolikumu „Par sasniegumiem studijās” Nr. RTUAF-218. Rīgā, 2013. gada 22. augustā

Nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izpilddirektors Artūrs Zeps  

Pielikums:

<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 825 ar 7 


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

AS Madonas Ūdens paziņojumsBRĪVPRĀTĪGO DARBSAS „Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas mežsaimniecība izsludina konkursu „Jaunaudžu kopšana 2011./2012.gados”VID informācijaInformācija.
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |