Sadaļas
 Meklēt
  
 
  
Dzelzavas 1. bibliotēka
06.10.2012

Bibliotēkas adrese: „Jaunliepiņas”, Dzelzava, Madonas novads, LV 4873

Darba laiks: 9.00 - 17.00 (O.,T.,C.,P.) Sestdienās: 9.00-13.00

Vadītāja: Vineta Truhanova Telefons: +371 64829047

E-pasts: vinetatruhanova@inbox.lv

Mājas lapa: dzelzbibl.awardspace.com

 

Dzelzavas pagasta 1.bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde. Bibliotēkas bezmaksas un maksas pakalpojumus ir tiesības bez ierobežojumiem izmantot visiem apmeklētājiem.

 

2016. gadā reģistrējušies 372 bibliotēkas lietotāji. Viņi bibliotēku apmeklējuši 4366 reizes, saņemot 5194 grāmatas un citus dokumentus. Dzelzavas bibliotēkā ir pieejams: abonements, bērnu literatūras nodaļa un publiskais interneta pieejas punkts. Bibliotēkas sniegtie pakalpojumi ir daudzveidīgi - iespēja izvēlēties literatūru, bez maksas lietot interneta pakalpojumus (arī bezvadu interneta pieslēgums), var izmantot bibliotēkas telpas kā tikšanās vietu, saturīgi pavadīt brīvo laiku, apmeklēt pasākumus, izstādes, kopēt, skenēt, printēt.

Bibliotēka aicina izmantot abonētās datu bāzes: "Letonika" - Latvijas Enciklopēdiskā vārdnīca, terminu vārdnīca, tulkojošās un skaidrojošās datorvārdnīcas. Vairums resursu tikai reģistrētiem lietotājiem.: http://www.letonika.lv/ Latviešu filmas internetā: http://www.filmas.lv/ Laikrakstu bibliotēka - http://www.news.lv Bibliotēkas grāmatu krājuma komplektēšanas politika ir mūžizglītības iespēju veicinoša.

No pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem, regulāri tiek iegādātas jaunās grāmatas, sabalansējot labu daiļliteratūru un nozaru literatūru. Ir arī pieejama periodika– pavisam 9 dažādi žurnāli un laikraksti, tai skaitā, Madonas reģiona laikraksts „Stars” Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums ”Madonas Novada Vēstnesis”. Bibliotēkas apmeklētāji augstu novērtē periodikas pieejamību. Informāciju par aktivitātēm iedzīvotāji var iegūt gan pie informācijas stendiem, gan bibliotēkas mājas lapā.


Maksas pakalpojumi:

Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana, printēšana, skenēšana.

A4 formāta lapas 1puse (melnbalta) EUR 0.07

A4 formāta lapas 1puse(krāsaina) EUR 0.28

A3 formāta lapas 1puse(melnbalta) EUR 0.11

A3 formāta lapas 1puse(krāsaina 25%) EUR 0.28

A3 formāta lapas 1puse(krāsaina 25% -100%) EUR 1.00

Skenēšana A4 formāta 1puse EUR 0.14

Visi laipni aicināti izmantot bibliotēkā piedāvātos pakalpojumus!


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 755 ar 8 


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

Dzelzavas 2. bibliotēka Ziemassvētku koncerts Dzelzavas pagasta senioriem.Dzelzavas skolai 145
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |