Sadaļas
 
 Meklēt
  
 
  
Madonas rajona Dzelzavas pagasta TERITORIJAS PLĀNOJUMS (turpinājums)
22.09.2008

DZELZAVAS PAGASTA TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI
2008. – 2020. gads

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk tekstā – TIAN) ir pašvaldības teritorijas plānojuma sastāvā izstrādātas juridiski noformulētas prasības zemesgabaliem un būvēm, un līdz ar teritorijas plānojumā paredzētajiem izbūves priekšlikumiem ir saistoši visiem zemesgabalu īpašniekiem vai lietotājiem.
Gandrīz ikviens zemes izmantošanas veids pašvaldības teritorijā prasa lielāku vai mazāku būvi. Tādēļ arī zemes izmantošanas tiesības galvenokārt ir būvtiesības, kas nosaka, kādam mērķim, kur, ko un kā ir tiesības būvēt, tas ir, kādi šai apbūvei ir noteikumi. TIAN arī noteiktas prasības atļautajai teritorijas izmantošanai neapbūvētām teritorijām.

Dzelzavas pagasta teritorijas plānojums, kura sastāvā ir šie Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, izstrādāts saskaņā ar LR MK 2004. gada 19. oktobra noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”. Dzelzavas pagasta TIAN, kas vides plānošanas tiesību aktu ietvaros tiek izdoti kā pašvaldības saistošie noteikumi (Vietējais likums), uzskatāmi un konkrēti, cik to atļauj Dzelzavas pagasta teritorijas plānojums, atspoguļo zemes īpašnieku vai lietotāju tiesības attiecībā uz viņu īpašumā vai lietojumā esošā zemesgabala izmantošanu.
Dzelzavas pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pilns teksts- pievienotajā failā.

Pielikums:

<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 298 ar 6 


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

Madonas rajona Dzelzavas pagasta TERITORIJAS PLĀNOJUMS (turpinājums) Madonas rajona Dzelzavas pagasta TERITORIJAS PLĀNOJUMS Informācija par zemes nomas izsoli nekustamajam īpašumam "Bez adreses", Dzelzavas pag.Dzelzavas pagasta atklātais čempionāts 64 lauciņu dambretē
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |