Sadaļas
 
 Meklēt
  
 
  
Dzelzavas pagasta apraksts.
12.07.2017

Teritorija: 123 km2
5552,9 ha, jeb 45,2% pagasta teritorijas aizņem meži;
5257,6 ha, jeb 42,8% lauksaimniecībā izmantojamā zeme;
272,06 ha – purvi;

Iedzīvotāju skaits 2007.gadā: 1320
Apdzīvotība: iedzīvotāji uz 1 kv.km – 10,7

Lielākās apdzīvotās vietas:
Vidējciemi – Dzelzava, Aizpurve;
Mazciemi – Birznieki, Bučauska, Jaunbakāni, Kroņmuiža, Padoms, Tūjāni;
Skrajciemi – Kraujveideres, Kraujeļmi, Kopupļaides, Lapenieki, Sīmašas,
Apdzīvotas vietas –Gribažas, Baldones, Mežļaides, Mucenieki, Skutāneļmi;

Pagasta padome: Kļavu iela 4, Dzelzava, Madonas rajons, LV-4873, tālrunis 4852057, fakss 4852056, e-pasts dzelzpag@madona.lv, mājas lapa internetā www.dzelzava.lv
Dzelzavas pagasta bāriņtiesa;
Dzelzavas pagasta dzimtsarakstu nodaļa;

Madonas rajona Policijas pārvaldes Kārtības policijas biroja 2.nodaļas 2.iecirkņa Dzelzavas pagasta inspektors Dzelzavā, Kļavu ielā 1;

Izglītības iestādes: Dzelzavas pamatskola Dzelzavas pilī;
pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķis” Aizpurvē, Bērzu ielā 25;
Dzelzavas speciālā internātpamatskola Dzelzavā, Kļavu ielā 2;

Veselības aprūpes iestādes:
ģimenes ārstes Ilgas KREICUMAS privātprakse Dzelzavā, Kļavu ielā 1;
stomatoloģes Ināras KALNIŅAS privātprakse Dzelzavā, Kļavu ielā 1;
farmaceites Zojas ZAHARĀNES privātā aptieka “VINCA” Dzelavā, Kļavu ielā 1;

Kultūras iestādes: Dzelzavas kultūras nams Dzelzavā, “Cīrulīšos”

Publiskās bibliotēkas:
Dzelzavas pagasta 1.bibliotēka Dzelzavā “Jaunliepiņās”;
Dzelzavas pagasta 2.bibliotēka Aizpurvē, Bērzu ielā 13A.

Sociālās aprūpes iestādes:
Dzelzavas pagasta pansionāts - Dzelzavas pagasta “Grāveri 1”;

Tirdzniecība un pakalpojumi:
3 pasta nodaļas:
Dzelzava – LV – 4873; Aizpurve – LV – 4828; Jaunbakāni – LV – 4872;
Frizētava Dzelzavā, Kļavu ielā 1;
5 veikali:
Lubānas patērētāju biedrība SIA veikals Dzelzavā, Ozolu ielā 1;
Lubānas patērētāju biedrība SIA veikals Aizpurvē, Bērzu ielā 19;
Lubānas patērētāju biedrība SIA veikals Dzelzavas pagasta “Jaunbakāni”;
SIA “Zīlīte” veikals Dzelzavas pagasta “Padoms”;
Veikals “DEILS” Dzelzavā, Kļavu ielā 1;
SIA “Dzelzava” – siltuma, karstā ūdens ražošana, komunālie pakalpojumi,
tehnikas, transporta pakalpojumi, pašvaldības īpašumu apsaimniekošana.

Kapsētas: Mierakalna kapi Dzelzavā;
Biksenes kapi;
Balvānīcu kapi;
Kapusvētku dievkalpojumi notiek augusta otrajā svētdienā;
Svecīšu vakari – septembra trešajā svētdienā;


Baznīcas: Bučauskas pareizticīgo baznīca;

Draudzes: Pareizticīgo draudze , Romas katoļu draudze.

Apskates objekti:
Dzelzavas pils apbūve ar parku, brīvdabas estrādi, pieminekli “Par tēvu zemi kritušiem” parkā (izveidota pils “Rūķu taka”) un ozolu aleja;
Doku Ata muzejs “Mucenieki”;
Doku Ata piemineklis Biksenes kapos;
Gribažu pilskalns pie Dzelzavas pagasta “Gribažu” mājām;
Obzerkalns – pilskalns pie Dzelzavas pagasta “Griguļu” un “Kopupļaidu” mājām;
Bakana ezers ar ezera mītni tā ZA daļā;
Strūgukalna senkapi pie bijušajām “Strūgām”;
Puntūža senkapi pie bijušā Puntūža kroga;
Griguļu senkapi (Kapu kalns) starp “Gruguļiem” un “Muceniekiem”;
Tūjānu senkapi pie “Tūjānu” un “Birztiņu” mājām;
Dižkoki: ozols 5,61m Lindes tīruma vidū, ozols 3,93m pie “Lindes”mājām;

Derīgie izrakteņi:
grants, smilts, kūdra;

Virszemes ūdeņi:
Bakānu ezers, Lūšu ezers;
Liedes upe, Apīņupīte;

Lielākās ražotnes:
SIA “Agro-Dzelzava” (graudkopība, lopkopība);
SIA “Strūžānu kūdra” Cesvaines iecirknis (kūdras ieguve, realizācija);

Lielākās zemnieku saimniecības: Litas ZANDERES “Mūrnieki”, Normunda VILMAŅA “Krastiņi”, Jāņa LŪŠA “Ozolkalns”, Edītes BERGVALDES “Mazdzērbi”;

Lielākās piemājas saimniecības: Aivara JAKOVĻEVA (piena lopkopība), Annas ZUITIŅAS (piena lopkopība), Maijas ŠŅEPSTES (piena lopkopība), Liesmas LUPIĶES (piena lopkopība, aitkopība), Jekaterinas BISTROVAS (gaļas lopu audzēšana), Artūra ČAČKA (piena lopkopība), Annas KAULAKĀNES (piena lopkopība) un Selgas PREIMANES (piena lopkopība);

Satiksme: dzelzceļa līnija Rīga-Vecumi ar pasažieru staciju “Dzelzava”;
autoceļi: Pļaviņas-Madona-Gulbene;
Lubāna-Dzelzava;


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 117 ar 9 


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

Liedes upe.Līnijdeju grupa Vokālais ansamblis '' VARIANTSSenioru deju grupa DabaInformācija par zemes nomas izsoli nekustamajam īpašumam "Bez adreses", Dzelzavas pag.Dzelzavas pagasta atklātais čempionāts 64 lauciņu dambretē
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |