Sadaļas
 Meklēt
  
   Sākums >
 
Aktualitātes
Balle - grupa KOMPROMISS
20.02.2017
25. februārī plkst. 22- BALLE kopā ar grupu "Kompromiss" no Valmieras. Iieeja 3 EUR, pēc plkst.23- 4 EUR. Darbosies kafejnīca.... Lasīt tālāk>>>
Jauniešu deju kolektīvu SADANCIS
20.02.2017
25. februārī plkst.19 visi interesenti laipni aicināti uz jauniešu deju kolektīvu koncertu- SADANCI  Dzelzavas kultūras namā. Sadancos JDK "Litenietis", JDK "Poga"no Stāmerienas, JDK "Resgaļi"no "Kalnagravām" un pasākuma saimnieki- Dzelzavas KN jauniešu deju kolektīvs. Koncertu ar dziesmām kuplinās "Variants". Ieeja-... Lasīt tālāk>>>
Februāra ballīte!!
20.01.2017
4. februārī plkst.22      Dzelzavas kultūras namā FEBRUĀRA BALLĪTE  kopā ar grupu "ROLISE". Ballējam, neguļam! :) Ieeja 3 EUR (pēc plkst.23-  4 EUR)... Lasīt tālāk>>>
 
Arhīvs
Lieldienas Dzelzavā 2015
10.04.2015
Par spīti slapjdraņķim un visai nemīlīgajam laikam, Lieldienas Dzelzavā aizritēja priecīgi, smaidīgi un krāsaini. Centrālajā laukumā varēja šūpoties, ripināt olas, aizsiet visus sliktumus un ļaunumus ar krāsainu dzīparu, kā arī pārtapt par Lieldienu Zaķi kolorītā foto stūrītī!   Par iespaidīgo Lieldienu noformējumu... Lasīt tālāk>>>
Piemiņas brīdis.
16.03.2015
25. marta pēcpusdienā Dzelzavas parkā pie pieminekļa uz uz piemiņas brīdi, veltītu 1949.gada komunistiskā terora upuru piemiņai, pulcējās Dzelzavas pamatskolas saime, Dzelzavas internātpamatskolas skolēni un skolotāji, vietējās sabiedrības pārstāvji. Ar  dzejas rindām klātesošos uzrunāja Indra Zukure, emocionālās pārdomās... Lasīt tālāk>>>
ZIEMASSVĒTKU KONCERTS
22.12.2014
Otrdien, 23. decembrī plkst.19 Dzelzavas pamatskolā vokālie ansambļi "Variants" un "Rondo" visus aicina uz Ziemassvētku noskaņu koncertu. ... Lasīt tālāk>>>
 
Teritoriālplānojums
Madonas rajona Dzelzavas pagasta TERITORIJAS PLĀNOJUMS (turpinājums)
22.09.2008
Dzelzavas pagasta teritorija, aizsargjoslas, infrastruktūra.... Lasīt tālāk>>>
Madonas rajona Dzelzavas pagasta TERITORIJAS PLĀNOJUMS (turpinājums)
22.09.2008
DZELZAVAS PAGASTA TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI 2008. – 2020. gads ... Lasīt tālāk>>>
Madonas rajona Dzelzavas pagasta TERITORIJAS PLĀNOJUMS
22.09.2008
Dzelzavas pagasta teritorijas plānojums ir tiesiskais pamats lēmumu pieņemšanai par pagasta teritorijas izmantošanu. Teritorijas plānojums nosaka Dzelzavas pagasta administratīvās teritorijas pašreizējo un plānoto (atļauto) zemes izmantošanu un šīs izmantošanas ierobežojumus ar ilgtermiņa perspektīvu... Lasīt tālāk>>>
 
Bibliotēkas
Bērnu žūrija.
11.03.2014
2014. gada 28. februārī ”Bērnu/Jauniešu žūrijas 2013” lielā un draudzīgā ekspertu saime svinēja 10 gadu jubileju. Dalībnieku skaits ir iepriecinošs – 62 eksperti: no tiem 44 lasītāji no Dzelzavas pamatskolas, 14 lasītāji no bērnudārza ”Rūķis” un 4 vecāki. Eksperti ar prieku saņēma LNB Bērnu literatūras centra... Lasīt tālāk>>>
Bibliotēkas aktualitātes
11.03.2014
Dzelzavas pagasta 1. bibliotēka izsludina zīmēšanas konkursu: "Latviešu gadskārtu svētki" 3. daļa "ES ZĪMĒJU LIELDIENAS" Darbi A4 formātā jāiesniedz līdz 5. aprīlim Dzelzavas 1. bibliotēkā.... Lasīt tālāk>>>
Dzelzavas 2. bibliotēka
06.10.2012
Dzelzavas pagasta 2.bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic pagasta iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu mikrorajonā. Adrese: Dzelzavas pagasts, Aizpurves, Bērzu 13a-20 LV – 4873  Bibliotēkas vadītāja:  Viola Strode  Bibliotēkas... Lasīt tālāk>>>
 
Publiskie iepirkumi
Par pārtikas produktu iepirkuma cenām
22.08.2013
... Lasīt tālāk>>>
 
Noderīga informācija
BRĪVPRĀTĪGO DARBS
14.03.2014
Madonas novada brīvprātīgo darbs Brīvprātīgo darbs ir laika un prasmju ziedojums sabiedriski lietderīgiem mērķiem. Brīvprātīgo darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji, pēc savas brīvas gribas, bez finansiālās ieinteresētības,iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu unapkārtējo... Lasīt tālāk>>>
Kārtība Elzas un Arvīda Lazdupa vārdā nosauktās stipendijas piešķiršanai
22.08.2013
Kārtība Elzas un Arvīda Lazdupa vārdā nosauktās stipendijas piešķiršanai Nr. 4-2013/RTUAF-218   Nodibinājums „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” balstoties uz Arvīda Lazdupa testamentu, saskaņā ar kuru novēlēti 16 700 LVL Elzas un Arvīda Lazdupa vārdā nosauktajam stipendiju fondam pie Rīgas Tehniskās... Lasīt tālāk>>>
AS „Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas mežsaimniecība izsludina konkursu „Jaunaudžu kopšana 2011./2012.gados”
09.12.2010
1. Pasūtītāja nosaukums: AS “Latvijas valsts meži” Vidusdaugavas mežsaimniecība, Blaumaņa iela 3, Koknese, Kokneses novads, LV 5113, tālr. 65161540, fakss: 65161885 2. Kontaktpersona: mežsaimnieciskās ražošanas speciāliste Ingrīda Berga, tālr. 27844224, e-pasts i.berga@lvm.lv. 3. Iepirkuma identifikācijas Nr: AS LVM VD/2010/556/_ 4. Paredzamā... Lasīt tālāk>>>
 
Izglītība
Ziņas no Dzelzavas internātpamatskolas
11.03.2014
12.februārī Rīgā notika apvienotā futbola spēles. Dzelzavas pamatskolu pārstāvēja Artūrs un Egīls, bet Dzelzavas internātpamatskolu - Elgars, Matīss, Jurģis, Rihards, Zintis. 26.februārī notika zonas basketbola sacensības Spārē. Piedalījās: Elgars, Matīss, Jurģis, Rihards, Zintis, Arvis. Izcīnija 1. vietu Vidzemē. No... Lasīt tālāk>>>
Dzelzavas internātpamatskola
12.11.2012
Dzelzavas internātpamatskola    Izglītības iestādē var uzņemt visa mācību gada laikā, pamatojoties uz vecāku iesniegumu un valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.    Piedāvājam apgūt speciālo pamatizglītību izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811) no 1. - 9. klasei.     ... Lasīt tālāk>>>
Pieaugušo izglītības projekta „Trīspusēji izdevīgas un nozīmīgas sadarbības veidošana skolā” realizācija Dzelzavas pamatskolā
25.10.2011
Madonas novada pašvaldības izglītības programmu projektu konkurss 2011 Pieaugušo izglītības projekta „Trīspusēji izdevīgas un nozīmīgas sadarbības veidošana skolā” realizācija Dzelzavas pamatskolā Ar Dzelzavas pamatskolas skolotāju Ineses Banderes, Sandras Deikmanes un Indras Zukures iniciatīvu un izstrādāto projektu... Lasīt tālāk>>>
 
Tradīcijas
Pirmo reizi- muzeja nakts MUCENIEKOS
12.05.2015
2015.gada 16. MAIJĀ uz Muzeju nakti pirmo reizi aicināja latviešu literatūras celmlauža, pirmā bērnības atmiņu tēlojuma autora Doku Ata muzejs „Mucenieki”, kas atrodas Dzelzavas pagastā, Madonas- Gulbenes šosejas malā, netālu no Madonas un Gulbenes novadu robežas. Muzeja naktī bija iespēja skatīt Doku Ata muzeja ekspozīciju,... Lasīt tālāk>>>
Dziesmu un Deju svētku karoga pacelšana Dzelzavā
03.07.2013
2013. gada XXV Dziesmu un XV Deju svētkus vienojošie vārdi - GAISMA LĪGO LATVIJĀ!  30. jūnijā 13.18. kad saule virs Dzelzavas atradās zenītā, tika svinīgi pacelts mūsu pagasta Dziesmu un Deju svētku karogs, uz kura redzams JDK „Zīļuki” iedziedātais svētku logo- „Dziesma Dzelzavai”. Lai gaisma līgo Dzelzavā! Dzelzavas... Lasīt tālāk>>>
DZELZAVĀ DZIED!!!
20.05.2013
4. MAIJĀ Dzelzavas pamatskolas zālē izskanēja piektais muzikālais sarīkojums "Dzelzavā dzied!" Kā vienmēr, pasākums bija kupli apmeklēts, zālē valdīja sirsnīga, pozitīva gaisotne. Pamatskolas zālīte bija pārtapusi par īstu koncertskatuvi. Bažas bija veltīgas- skanēja labi, vietas pietika visiem. Un, kā uzsvēra pasākuma... Lasīt tālāk>>>
 
Pagasta pārvalde
Pašvaldības iestādes
10.06.2007
Dzelzavas pagasta pašvaldības iestādes, vadītāji, kontakttālruņi.... Lasīt tālāk>>>
Pagasta pārvalde
05.06.2007
Pagasta pārvaldes darba laiks, kontaktpersonas, tālruņi; Latvijas RepublikaMadonas novadsDzelzavas pagasta pārvaldeReģ Nr.90000020913Kļavu iela 4, Dzelzava, Dzelzavas pagastsMadonas novadsLV-4873Tālrunis: +37164852057;  Fakss: +37164852056e-pasts: dzelzpag@madona.lv Pārvaldes vadītājs Andrejs Jankovskis   +37164852057 +37126419177  Sekretāre-lietvede  Sandra... Lasīt tālāk>>>
 
Saistošie noteikumi
Grozījumi saistošajos noteikumos
07.05.2009
“Grozījumi Dzelzavas pagasta padomes 2005.gada 12.oktobra Saistošajos noteikumos Nr.6/2005 “Par sociālajiem pabalstiem Dzelzavas pagastā” (protokols Nr.11, 6.§). ... Lasīt tālāk>>>
Grozījumi saistošajos noteikumos
02.07.2007
Grozījumi Dzelzavas pagasta padomes saistošajos noteikumos "Par sociālajiem pabalstiem"... Lasīt tālāk>>>
Par pašvaldības nodevām
10.06.2007
Par pašvaldības nodevām Dzelzavas pagastā... Lasīt tālāk>>>
 
Vēsture
Dzelzavas bibliotēkas vēsture
05.07.2007
Par Dzelzavas bibliotēkas dibināšanas gadu uzskatāms 1901. gads un vēsturiskais dibinātājs ir Dzelzavas pagasta bibliotēkas biedrība.... Lasīt tālāk>>>
No senākiem laikiem
10.06.2007
Dzelzavas teritorijas senākā vēsture, Dzelzavas muižas.... Lasīt tālāk>>>
Manas mājas
24.05.2007
Kāpēc "Dzelzava"?... Lasīt tālāk>>>
 
Par mums
Dzelzavas kultūras nama kolektīviem- jauni tautas tērpi
30.01.2012
28. janvāra vakarā Dzelzavas kultūras namā notika koncerts „Pret vējiņu danci griezu”, kurā savus jaunos tautas tērpus dziesmā un dejā vietējai sabiedrībai demonstrēja Dzelzavas pašdarbības kolektīvi. Ar Eiropas savienības lauku atbalsta dienesta LEADER programmas (75%)un Madonas novada pašvaldības (25%) finansiālu... Lasīt tālāk>>>
Kontaktinformācija
00.00.0000
Latvijas Republika Madonas novads Dzelzavas pagasta pārvalde Reģ Nr.90000020913 Kļavu iela 4, Dzelzava, Dzelzavas pagasts Madonas novads LV-4873 Tālrunis: +37164852057; Fakss: +37164852056 e-pasts: dzelzpag@madona.lv... Lasīt tālāk>>>
Liedes upe.
19.08.2008
Teika stāsta, ka agrāk Liedes upes neesot bijis, bet tur, kur tā tagad sākas, esot atradies neliels purviņš.Purviņā dzīvojis velns. Arī odu vēl tajos laikos purvos nav bijis. ... Lasīt tālāk>>>
 
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |  
4x4 TurnKey Linux