Sadaļas
 Meklēt
  
 
  
Aktualitātes sociālās apdrošināšanas jomā
22.12.2014

Par 2015.gada jaunumiem.

Jaunais gads nāk ar vairākām izmaiņām sociālās apdrošināšanas jomā. Ģimenēm ar bērniem - ģimenes valsts pabalsts par pirmo bērnu nemainīsies, tas būs 11,38 euro, par otro bērnu divas reizes lielāks ( 22,76 euro), par trešo un nākamajiem bērniem – trīs reizes lielāks (34,14 euro) nekā par pirmo bērnu. Pabalstu pārrēķins notiks automātiski un janvārī māmiņas saņems pabalstus jaunajā apmērā.

No 2015.gada 1.janvāra zaudē spēku likums „Par valsts pabalstu izmaksu no 2009. gada līdz 2014. gadam” ( Krīzes likums). Līdz ar to nav spēkā izmaksājamo pabalstu ierobežojumi šādiem pakalpojumiem:

• maternitātes pabalstiem,

• paternitātes pabalstiem,

vecāku pabalstiem,

• slimības pabalstiem,

• bezdarbnieku pabalstiem.

Šo pabalstu saņēmējiem, kuriem līdz 2014.gada 31.decembrim pabalsts piešķirts, ņemot vērā izmaksājamās summas ierobežojumu un tā izmaksa turpināsies, no 2015.gada 1. janvāra pabalsts tiks izmaksāts bez ierobežojuma. Arī šie pabalsti tiks pārrēķināti automātiski.

Pabalstu par asistenta izmantošanu cilvēkiem ar I grupas redzes invaliditāti turpmāk maksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), pārņemot to no Nodarbinātības valsts aģentūras. Šo pakalpojumu administrēs VSAA Tukuma reģionālā nodaļa, taču iesniegumu minēta pabalsta piešķiršanai varēs iesniegt jebkurā nodaļā. Pabalsta apmērs būs līdzšinējā apmērā 17,07 euro nedēļā ( par asistenta izmantošanu 10 stundas nedēļā).

Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm pieaugs no 85,37 līdz 100 euro. Līdz 2015.gada 31.martam piešķirtos valsts sociālos pabalstus VSAA pārrēķinās un izmaksās līdz 2015.gada 30.aprīlim.

No 2015. gada 1. jūlija darbnespējas lapas B , kuras izsniegtas slimības un maternitātes (grūtniecība un dzemdības) pabalstu piešķiršanai, nebūs jāapstiprina pie darba devēja par neierašanos darbā, un līdzīgi pašnodarbinātajiem nebūs jāapliecina, ka nespēja strādāt un gūt ienākumus. Ja darbnespējas lapa B izsniegta līdz 2015.gada 30 jūnijam un tiks iesniegta VSAA pēc 2015.gada 1.jūlija, tajā būs nepieciešams darba devēja un pašnodarbinātā apstiprinājums.

Vecuma pensijas no 2015.gada 1.janvāra varēs pieprasīt 62 gadu un 6 mēnešu vecumā, ja apdrošināšanas stāžs ir vismaz 15 gadi. Priekšlaicīgi vecuma pensiju būs tiesības pieprasīt 60 gadu un 6 mēnešu vecumā, ja kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem. Pieprasīt pakalpojumus vai saņemt konsultācijas var jebkurā VSAA klientu apkalpošanas vietā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu ( pasi vai ID karti). Pakalpojumus var pieprasīt:

• personīgi – ierodoties nodaļā (jebkuru pakalpojumu);

• elektroniski – iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegumam nav jāpievieno papildu dokumenti);

• pa pastu – iesniegumu atsūtot vai ievietojot pastkastītē (jebkuru pakalpojumu, izņemot pensijas).

Vēlos informēt par to, ka VSAA piedāvā iespēju dažāda veida informāciju saņemt interneta vietnēs– www.vsaa.lv (viss par pakalpojumiem, iesniegumu veidlapas), rakstot uz konsultacijas@vsaa.lv, E-pasta adrese iesniegumiem, kas parakstīti ar drošu elektronisku parakstu: edoc@vsaa.lv

Portālā www.latvija.lv, autorizējoties ar interneta banku vai lietojot drošu elektronisku parakstu, jebkurš par sevi var pieprasīt informāciju par sociālajām iemaksām, reģistrēto darba stāžu, saņemtajiem pakalpojumiem. Ceļš portālā www.latvija.lv e-pakalpojumu pieprasīšanai ir šāds: A-Z e-pakalpojumi > atlasīt no saraksta > atzīmēt: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra > izvēlēties e-pakalpojumu > autentificēties > saņemt VSAA izziņu. Par Latvijas pensiju sistēmu, ieguldījumu plāniem, pensiju pārvaldītājiem un prognozējamo pensijas apmēru (kalkulators) var uzzināt - www.manapensija.lv. Neskatoties uz to, ka mūsu ikdienā arvien vairāk ienāk tehnoloģijas, daudzi klienti labāk izvēlas nākt uz klientu apkalpošanas daļu, lai konsultētos par sev interesējošo jautājumu vai pieprasītu kāda pakalpojuma prognozi. Īpaši tas attiecas uz vecāku pabalsta pieprasītājiem un pensionāriem.

Mūsu iestādē ir iespēja iepriekš pieteikties uz pieņemšanu, rezervējot konkrētu apmeklējuma datumu un laiku. Par to var vienoties, piezvanot pa tālruņiem 64807140; 64860620 vai atsūtot e-pasta vēstuli uz adresi madona@vsaa.lv. Pirmdienās klientus pieņemam no 8.30 līdz plkst. 19.00, bet piektdienās – līdz plkst.15.00. pārējās darbdienās – līdz 17.00.

Novembrī VSAA notika apmeklētāju anketēšana par klientu apkalpošanas jautājumiem. Nevienā anketā nebija izteikti pārmetumi vai neapmierinātība. Priecājamies, ka anketās bija izteikta atzinība par mūsu darbu. Paldies par labajiem vārdiem!

Veiksmīgu un labu Jauno gadu!

VSAA Madonas reģionālās nodaļas klientu apkalpošanas daļas vadītāja Gunta Jāņekalne


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 960 ar 4 


Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

BALLĪTE ar grupu ROLISEKONCERTS Ziemassvētku noskaņāsSolistu apvienības JUBILĀRI koncerts Latvijas dzimšanas dienā.Vokālo ansambļu sadziedāšanās koncertsIevas Kerēvicas koncerts
 Jauni foto
 | © Dzelzava - Atsauksmēm |